Logo

Politica de confidențialitate

                                                              POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE INDIGO PROFESSIONAL

 

Această politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal (în continuare - Politica de confidențialitate) este valabilă pentru toate informațiile pe care Internet-magazinul «Indigo Professional», situat la indigo-lashes.eu/privacy-policy/, le poate obține despre utilizatori în timpul utilizării acestui site de către Internet-magazinul „Indigo Profesional ".

1. DEFINIREA TERMENILOR

1.1 În politica dată de confidențialitate sun tutilizți urmîtorii termeni:

1.1.1. ”Administrarea site-ului Internet-magazin“ Indigo Professional”(în continuare - Administrația site-ului)“ – angajați autorizați să gestioneze site-ului, care acționează în numele „Indigo Professional“. Ei organizează și/sau realizează prelucrarea datelor cu caracter personal, și definesc obiectivele de prelucrare a datelor cu caracter personal , conținutul datelor cu caracter personal care vor fi procesate, acțiunile (operațiunile) legate de datele cu caracter personal.

1.1.2. "Date cu caracter personal"  este considerată orice informație care direct sau indirect se referă la o persoană fizică anumită sau determinată (subiect de date cu caracter personal).

1.1.3. „Prelucrarea datelor cu caracter personal“ - orice acțiune (operațiune) sau un set de acțiuni (operațiuni) efectuate cu sau fără utilizarea echipamentelor de automatizare în vederea procesării datele cu carecter personal, inclusiv colectarea, înregistrarea, acumularea, stocarea, clarificare (actualizare, modificare) extragerea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.

1.1.4. „Confidențilalitatea datelor cu caracter personal“ – cerință obligatorie pentru respectare  de către operator sau altă persoană mandatată pentru acces la datele cu caracter personal în vederea prevenirii fenomenului de proliferare a acestora, fără consimțământul subiectului datelor cu caracter personal sau a altor reprezentanți legali ai acestuia.

1.1.5. „Utilizatorul site-ului Internet magazinului «Indigo Professional»(în continuare - Utilizator)“ - o persoană care are acces la site prin intermediul rețelei Internet și utilizează serviciile prestate de site-ul Magazinului online  „Indigo Professional“.

1.1.6. «Cookies» - un fragment de informații trimise de către  web server și stocat în calculatorul utilizatorului pe care Web clientul sau web browserul îl trimite de fiecare dată când web  serverul întreprinde o încearcare de a deschide pagina corespunzătoare a site-ului prin HTTP conexiune.

1.1.7. "Adresa IP" este o adresă personală unică în rețea construită în baza protocolului IP.

 

 

 

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Folosirea de către Utilizator a site-ului Magazinului online «Indigo Professional» reprezintă acordul dumneavoastră cu această politică de confidențialitate și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

2.2. În caz cînd condițiile Politicii de confidențialitate nu sunt acceptabile, utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului magazinului online "Indigo Professional".

2.3. Această Politică de confidențialitate sete aplicabilî în exclusivitate în adresa site-ului magazinului online "Indigo Professional".

2.4. Administratorii acestui site nu verifică corectitudinea datelor cu caracter personal furnizate de către utilizatori site-ului magazinului online  «Indigo Professional».

 

3. SUBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

 3.1. Această politică de confidențialitate stabilește obligațiile Administratorilor site-ului Internet magazinului «Indigo Professional» în vederea asigurării confidențialității, securizării și protecției datelor cu caracter  personal pe care Utilizatorul le pune în dispoziția adminitratorilor site-ului în momentul înregistrării pe site-ul internet magazinului «Indigo Professional» sau în momentul achiziției mărfurilor prin site-ul dat.

3.2. Datele cu caracter personal permise pentru procesare în cadrul acestei politici de confidențialitate sunt oferite de Utilizatorilor prin completarea formularului de înregistrare pe site-ul Internet magazinului «Indigo Professional» în compartementul „Înregistrare“ și include următoarele informații:

3.2.1. numele, prenumele, patronimicul Utilizatorului;

3.2.2. telefonul de contact al Utilizatorului;

3.2.3. adresa electronică (e-mail);

3.2.4. adresa de livrare a Bunurilor;

3.2.5. locul de reședință al Utilizatorului.

3.3. Magazinul online «Indigo Professional» protejează datele care sunt transmise automat în procesul de vizualizare a anunțurilor publicitare și la accesarea paginilor care ssunt dotate cu un script sistem statistic ( „pixeli“):

• adresa IP;

• informații din cookiei;

• Informații despre browser (sau alt program care oferă acces la afișarea anunțurilor publicitare);

 

• timp de acces;

• adresa paginii pe care se aflăblocul de anunțuri publicitare;

• referrer (adresa paginii anterioare).

3.3.1. Dezactivarea modulelor cookie poate duce la imposibilitatea accesării unor compartemente ale magazinului online care necesită autorizare.

3.3.2. Magazinul online "Indigo Professional" colectează statistici despre adresele IP ale vizitatorilor săi. Aceste informații sunt utilizate pentru a identifica și rezolva probleme tehnice, pentru a controla legitimitatea plăților financiare.

3.4. Orice alte informații personale care nu sunt specificate mai sus (istoricul achizițiilor, browserele și sistemele de operare utilizate etc.) sunt supuse unei stocări și unei distribuții fiabile, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. 5.2. și 5.3. a prezentei politici de confidențialitate.

4. OBIECTIVELE COLECTĂRII  DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE UTILIZATORULUI

4.1. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi foloite de Administratorii site-ului magazinului Internet "Indigo Professional" în următoarele scopuri:

4.1.1. Identificarea Utilizatorului inregistrat pe site-ul magazinului online "Indigo Professional", pentru perfectarea comenzii și / sau încheierea cu "Indigo Professional" a  unui contract de vânzare on-line.   

4.1.2. Pentru a oferi utilizatorului un acces ecurizat la resursele personalizate ale site-ului "Indigo Professional".

4.1.3. Stabilirea unor relații de feed-back cu utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, solicitări privind utilizarea site-ului magazinului online "Indigo Professional", prestarea serviciilor, procesarea cererilor și aplicațiilor venite de la utilizator.

4.1.4. Definirea locației Utilizatorului pentru a respecta condițiile de securitate și prevenire a fraudelor.

4.1.5. Confirmarea autenticității și caracterului complet al datelor personale furnizate de Utilizator.

4.1.6. Crearea unui cont pentru efectuarea achizițiilor, dacă utilizatorul și-a dat acordul întru crearea contului.

4.1.7. Anunțarea Utilizatorului site-ului Internet magazinului "Indigo Professional" privind situația ofertei de acghiziții.

4.1.8. Procesarea și primirea plăților, confirmarea achizițiilor și beneficiilor fiscale, contestarea plăților executate, determinarea dreptuluiUtilizatorului  de a beneficia de o linie de credit.

 

 

4.1.9. Acordarewa unui suport tehnic efectiv clienților, care se confruntă cu dificultăți ăn procesul de utilizare a site-ului internet magazinului "Indigo Professional".

 

5. PROCEDEE ȘI TERMENI DE PROCESARE A INFORMAȚIILOR  CU CARACTER PERSONA

5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se efectuează fără limitări de timp, în mod legal, inclusiv și utilizând sisteme informaționale de date cu caracter personal  cu, sau fără utilizarea instrumentelor de automatizare a procesării.

5.2. Utilizatorul confirmă dreptul  Administratorilor site-ului de a transmite  datele cu caracter personal unor peroane terțe, cum ar fi serviciile de curierat, organizațiile poștale, operatorii de telecomunicații, exclusiv în scopul executării necondiționate a comenzii, lăsate de Utilizator pe site-ul internet magazinului ««Indigo Professional», inclusiv și livrarea bunurilor achiziționate .

5.3. Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate organelor abilitate ale puterii de stat din Republica Moldova numai în baza și ordinea stabilită de legislația Republicii Moldova.

5.4. În cazul pierderii sau divulgării datelor cu caracter personal, Administratorii site-ului informează Utilizatorul despre pierderea sau divulgarea datelor cu caracter personal.

5.5. Administrarea site-ului întreprinde măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile cu caracter personal ale utilizatorului împotriva accesului neautorizat sau accidental, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, distribuirea, precum și alte acțiuni ilegale ale unor părți terțe.

5.6. Administrarea site-ului împreună cu Utilizatorul întreprinde toate măsurile necesare pentru a preveni pierderile sau alte consecințe negative cauzate de pierderea sau divulgarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Utilizatorul este obligat să:

6.1.1. Furnizeze informații despre datele cu caracter personal necesare pentru utilizarea site-ului magazinului online "Indigo Professional".

6.1.2. Actualizeze, completeze informațiile furnizate cu privire la datele cu caracter personal în cazul schimbării acestora.

6.2. Administrarea site-ului este obligată să:

6.2.1. Utilizeze informațiile primite numai în scopurile specificate în punctul 4 al prezentei Politici de confidențialitate.

6.2.2. Aigure păstrarea informații confidențiale în secret să nu divulge, fără acordul prealabil scris al Utilizatorului, să nu vândă, să nu facă schimb, să nu publice, divulge  sau orice alt mod posibil să nu destăinuie datele cu caracter personal ale utilizatorului, cu

 

 

excepția punctelor cauzelor prevăzute de punctele 5.2. și 5.3. ale prezentei politici de confidențialitate.

6.2.3. Întreprindă acțiuni de securizare și protejare a confidențialității datelor cu carcter personal ale utilizatorului în conformitate cu procedura utilizată în mod obișnuit pentru protejarea acestor informații în lumea de afaceri.

6.2.4. Blocheze datele  cu caracter personal referitoare a Utilizatorului respectiv, din momentul adresării  sau cererii acestuia sau a reprezentantului său legal sau a organului autorizat pentru protecția drepturilor subiecților datelor cu caracter personal pentru perioada de inspecție, în cazul detectării unor date cu caracter personal false sau acțiuni nelegitime.

7. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

7.1. Administratorii acestui site, care nu și-au îndeplinit obligațiile care îi revin, poartă răspundere pentru orice pierdere suferită de Utilizator în legătură cu utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu excepția cazurilor prevăzute în această politică de confidențialitate.

7.2. În cazul pierderii sau divulgării informațiilor confidențiale, Administrația site-ului nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:

7.2.1. Au devenit proprietate publică înainte de pierderea sau dezvăluirea acestora.

7.2.2. A fost primită de la o terță parte până a fi primită de Administrația site-ului.

7.2.3. A fost dezvăluită cu acordul Utilizatorului.

8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1. Înainte de a aplica în instanța de judecată întru soluționarea litigiilor apărute între Utilizatorii magazinului online și Administratorii site-ului, în mod obligatoriu vă fi depusă o reclamație (o propunere scrisă privind soluționarea litigiului prin buna înțelegere a părților).

8.2 .Partea care a fost reclamată în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii reclamației, va notifica solicitantul cu privire la rezultatul acesteia.

8.3. În cazul în care părțile nu vor ajunge la nici un acord, litigiul va fi transmis autorității judiciare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8.4. Această Politică de confidențialitate și relațiile dintre Utilizator și Administrația site-ului vor fi guvernate de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

 

 

 

 

9. CONDIȚII SUPLIMENTARE

9.1. Administrarea site-ului are dreptul de a întroduce modificări în această politică de confidențialitate fără consimțământul utilizatorului.

9.2. Noua politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul în care este afișată pe site-ul magazinului online, dacă noua ediție a Politicii de confidențialitate nu prevede altceva.

 9.3. Orice sugestii sau întrebări despre existenta politică de confidențialitate vor fi lăsate în compartementul respectiv al site-ului magazinului online

9.4. Actuala Politică de confidențialitate este disponibilă la indigo-lashes.eu/

  Actualizat la 09/11/2017.

Inregistrare
Inregistrare